SDY电竞|昇得源体育

牛基宝
定投指数
序号 指数名称 近1周 代表基金
基金简称 代码 最新净值 今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
1 SZ超大盘 2.58% 博时上证超大盘ETF联接 050013 1.2447(09-01) -7.11% 2.41% 4.74% -6.35% -11.56% -0.13% 购买 自选
2 上证180 0.76% 华安上证180ETF联接 040180 1.7512(09-01) -4.26% 0.70% 3.35% -5.71% -7.30% 2.00% 购买 自选
3 上证指数 0.75% 汇添富上证综合指数 470007 1.1790(09-01) 1.74% 0.94% 4.34% -1.49% -0.69% 5.17% 购买 自选
4 中证500 0.56% 南方中证500ETF联接(LOF)A 160119 1.8933(09-01) 13.93% 0.54% 6.01% 7.42% 12.02% 9.18% 购买 自选
5 上证50 0.17% 易方达上证50增强A 110003 2.1289(09-01) -16.60% -0.70% 0.09% -16.72% -20.64% -4.96% 购买 自选
6 中证100 -0.20% 诺安中证100指数A 320010 1.9510(09-01) -6.47% -0.31% 2.15% -7.84% -9.17% 6.03% 购买 自选
7 沪深300 -0.59% 富国沪深300增强A 100038 2.1080(09-01) 0.57% -0.43% 1.93% -5.26% -5.34% 5.24% 购买 自选
8 中国A股 -1.01% MSCI中国A股ETF联接A 000975 1.4213(09-01) 1.60% -0.76% 2.05% -3.23% -1.51% 9.82% 购买 自选
9 中小板指 -2.51% 华富中小企业100指数增强 410010 1.6001(09-01) -2.69% -2.27% -0.14% -2.76% -6.12% -1.17% 购买 自选
10 深证100 -3.00% 易方达深证100ETF联接A 110019 1.8377(09-01) -3.45% -2.81% -2.09% -7.97% -6.98% 6.69% 购买 自选
11 创业板指 -4.83% 易方达创业板ETF联接A 110026 3.1878(09-01) 7.38% -4.57% -6.99% -3.24% 6.44% 15.45% 购买 自选